МенюЗаключване на асансьор с чип


Контрол на ползване на асансьора с безконтактни електронни ключове (RFID) или известно още като заключване с чип.

article image

Ако вече имате инсталирана система за заключване на входната врата с безконтактни ключове, можете да ползвате същите и за контрол на достъпа до асансьора. Деактивирането на даден ключ за асансьора няма да го деактивира за входната врата. По този начин лесно можете да деактивирате достъпа до асансьора за живущи във входа, които дължат такси към Етажната собственост за общи нужди. Деактивирането и активирането става чрез елементарно дистанционно управление, без необходимост от пряк достъп до устройството. Инсталацията е дискретна, без достъп до устройството отвън.


Цена на контролера с монтаж, окабеляване и захранване    89.00  лв.


Дистанционно управление за пускане и спиране на чипове  20.00 лв.

(при поръчка на над 100 чипае подарък )

С него много лесно само с няколко команди насочени към бутониерата на асансьора може да се   пуснат или спрът чипове.


article image

Цена на чипове 125 khz с програмиране към контролера.

Цена при заявени над 99 бр.: 2.50 лв./бр.

Цена при заявени до 99 бр.: 3.00 лв./бр.

Цена при заявени до 49 бр.: 3.50 лв./бр.


Недостатък - могат да се презаписват но при спиране на един от презаписаните ключовсе спират всички останали презаписани чипове и оригинала!!!!!


                                                       Цена на контролера с монтаж, окабеляване и захранване    119.00  лв.  (непрезаписваеми)


                                                       Цена на чипове 13.56 mhz с програмиране към контролера.

                                                       Цена при заявени над 99 бр.: 3.50 лв./бр.

                                                       Цена при заявени до 99 бр.: 4.00 лв./бр.

                                                       Цена при заявени до 49 бр.: 4.50 лв./бр.


Контрол на ползване на асансьора с контактни електронни ключове iButton.

Ако вече имате инсталирана система за заключване на входната врата с контактни ключове, можете да ползвате същите и за контрол на достъпа до асансьора. Деактивирането на даден ключ за асансьора няма да го деактивира за входната врата. По този начин лесно можете да деактивирате достъпа до асансьора за живущи във входа, които дължат такси към Етажната собственост за общи нужди. Деактивирането и активирането става посредством ключ за управление (master key) или кабел.


Цена на контролера с монтаж, окабеляване и захранване    119.00  лв.


article image


Цена на Ibutton с програмиране към контролера.

Цена при заявени над 99 бр.: 3.50 лв./бр.

Цена при заявени до 99 бр.: 4.00 лв./бр.

Цена при заявени до 49 бр.: 4.50 лв./бр.                                                                                                      

Недостатък - могат да се презаписват но при спиране на един от презаписаните ключовсе спират всички останали презаписани ibutton ни и оригинала!!!!!


© 2015 domoupravitel.eu Всички права запазени.