ПОЧИСТВАНЕ НА ВХОДОВЕ И ОБЩИ ЧАСТИ НА СГРАДИ

 

 

Услугата включва:

 

 

·    Почистване на стълбищни пространства и фоайета (метене и мокро почистване)

·    Измиване на первази и парапети

·    Почистване на прилежащи към сградата дворни части или тротоари (метене и мокро почистване)

·    Почистване на прилежащи към сградата дворни части или тротоари от сняг и лед през зимата

·    Изхвърляне на кошове за отпадъци

·    Измиване на входна врата и асансьори

·    Измиване на прозорци в общите части

 

и други специфични услуги, съобразени с изискванията на отделните клиенти;За тази услуга се изготвя индивидуална ценова оферта, в зависимост от предпочитанията на клиента, заявените услуги и периодичността им.