Нашият партньор е фирма ExoControl 
ExoControl е специализирана в дезинфекция, дезинсекция и дератизация.  Предлаганите от нас услуги и препарати са съобразени с всички национални и европейски изисквания и норми. Използваните от нас формолировки са възможно наи-безвредни за хората, животните и околната среда.

Нашият персонал се състой изцяло от млади и мотивирани специалисти, които постоянно повишават знанията и уменията си. ExoControl притежава всички разрешителни документи според изискванията на Министерството на Здравеопазването, за провеждане на дезинфекция, дезинсекция и дератизация, както и удостоверения издадени от НЦЗПБ и РЗИ.

За повече информация посетете техния сайт www.Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецinsect.bg